Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo

O nama


Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo

Dana 23.09.2005. godine Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo je upisano u registar udruženja pri Ministarstvu pravde KS.

Kako je navedeno u rješenju osnovni ciljevi Udruženja su:

 • Predstavljanje i zastupanje interesa članova u odnosima sa Sindikatom i Vladom,
 • Ostvarivanje uticaja na poboljšanje i razvoj poslovnog i makroekonomskog poslovanja,
 • Pružanje stručne pomoći i podrške članovima u različitim oblastima i djelatnostima,
 • Saradnja sa istim ili srodnim domaćim, kao i inozemnim i međunarodnim udruženjima i institucijama, kao i ostvarivanje drugih interesa poslodavaca u oblasti ekonomske, porezne i politike zapošljavanja,
 • Poduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju sprječavanja djelovanja svih vrsta monopola koji sprječavaju razvoj zdrave konkurencije kao i opći privredni razvoj.

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA POSLODAVACA KS

  1.    Baroš Igor, OPTIKA BAROŠ
  2.    Čehić Jakub, IMTEC D.O.O.
  3.    Čengić Safudin, CENTROTRANS D.D.
  4.    Ećo Suhad, EĆO COMPANY D.O.O.
  5.    Hodžić Adnan, ASA OSIGURANJE
  6.    Hrbat Amela, EKOPAK
  7.    Imširović Nihad, KONZUM D.O.O.
  8.    Jahjaefendić Eduard, TTO D.O.O.
  9.    Jašarević Seid, DM DROGERIE MARKT
  10.    Jusufović Samir, BH TELECOM
  11.    Kalmar Damir, STANIĆ D.O.O.
  12.    Lemeš Salih, ALTERNATIVA D.O.O.
  13.    Malagić Enver, MALCOM D.O.O.
  14.    Merdžanović Senada, COCA-COLA BIH
  15.    Pašukan Edhem, LUTRIJA BIH
  16.    Zubčević Ismet, BAUMIT
  17.    Žero Muhamed, PRAKTIK D.O.O.

 

PREDSJEDNIK I ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE UP KS

1. Muhamed Pilav, predsjednik
2. Miralem Šabović, zamjenik predsjednika


ČLANOVI DELEGACIJE ESV-A KS:

1. Baroš Igor, OPTIKA BAROŠ
2. Čengić Safudin, CENTROTRANS D.D.
3. Ećo Suhad, EĆO COMPANY D.O.O.
4. Imširović Nihad, KONZUM D.O.O.
5. Lemeš Salih, ALTERNATIVA D.O.O.

 
 

ZAMJENICI ČLANOVA DELEGACIJE ESV-A KS:

1. Brković Mubera, PWC
2. Čehić Jakub, IMTEC
3. Jahjaefendić Eduard, TTO D.O.O.
4. Tinjak Mustafa, NEXE BETON
5. Žero Muhamed, PRAKTIK D.O.O.

 

Organi

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA POSLODAVACA KS:

 Suhad Ećo, Inside by Ećo

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA POSLODAVACA KS

  1.    Baroš Igor, OPTIKA BAROŠ
  2.    Čehić Jakub, IMTEC D.O.O.
  3.    Čengić Safudin, CENTROTRANS D.D.
  4.    Ećo Suhad, EĆO COMPANY D.O.O.
  5.    Hodžić Adnan, ASA OSIGURANJE
  6.    Hrbat Amela, EKOPAK
  7.    Imširović Nihad, KONZUM D.O.O.
  8.    Jahjaefendić Eduard, TTO D.O.O.
  9.    Jašarević Seid, DM DROGERIE MARKT
  10.    Jusufović Samir, BH TELECOM
  11.    Kalmar Damir, STANIĆ D.O.O.
  12.    Lemeš Salih, ALTERNATIVA D.O.O.
  13.    Malagić Enver, MALCOM D.O.O.
  14.    Merdžanović Senada, COCA-COLA BIH
  15.    Pašukan Edhem, LUTRIJA BIH
  16.    Zubčević Ismet, BAUMIT
  17.    Žero Muhamed, PRAKTIK D.O.O.

 

PREDSJEDNIK I ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE UP KS

1. Muhamed Pilav, predsjednik
2. Miralem Šabović, zamjenik predsjednika


ČLANOVI DELEGACIJE ESV-A KS:

1. Baroš Igor, OPTIKA BAROŠ
2. Čengić Safudin, CENTROTRANS D.D.
3. Ećo Suhad, EĆO COMPANY D.O.O.
4. Imširović Nihad, KONZUM D.O.O.
5. Lemeš Salih, ALTERNATIVA D.O.O.

 

ZAMJENICI ČLANOVA DELEGACIJE ESV-A KS:

1. Brković Mubera, PWC
2. Čehić Jakub, IMTEC
3. Jahjaefendić Eduard, TTO D.O.O.
4. Tinjak Mustafa, NEXE BETON
5. Žero Muhamed, PRAKTIK D.O.O.

Dokumenti

Materijale za IV izvršnu skupštinu možete preuzeti u PDF-u:
 
 
 
 
 
 
Materijale za III redovnu sjednicu UO možete preuzeti u PDF-u: