Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona

O nama


Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona
Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH osnovana je 14.06.2011. godine.

Mandat članova UO traje dvije godine prema Pravilniku. Skupština imenuje predsjednika i potpredsjednka Skupštine. Skupština bira 19 članova UO iz kojih se bira predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

Aktuelni predsjednik UO je Kasim Kotorić, a predsjednica Skupštine je Alma Zaimović.


GRUPACIJA POSLODAVACA ZE-DO KANTONA

Poslovno zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica - zgrada ZEDE II sprat

Z E N I C A

Tel: +387 32 406 333
e-mail: gpze-do@upfbih.ba
 
 

Organi

Članovi Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
1. Alma Zaimović - predsjednica Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona
2. Ibrahim Meškić - potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona 
3. Nagib Mujkić - potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona 
4. Semir Kantić - član
5. Šemsa Mujaković - član
6. Edin Čaušević - član
7. Alem Logo - član
8. Zaimović Mirza - član
9. Vladimir Franjić - član
10. Bečić Rifet - član
11. Enes Karić - član
12. Azra Hodžić - član
13. Kenan Handžić - član
14. Nedžad Babić - član

 

Skupština Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
 1. Benjamin Babić, predsjednik
 2. Fahrudin Bobarić, potpredsjednik
 
 

Ekonomsko-socijalno vijeće ZE-DO kantona:

 
DELEGACIJA POSLODAVACA:
 
Članovi:
 1. Vladimir Franjić
 2. Dino Ahmić
 3. Zoran Stapić
 4. Ibrahim Meškić
 5. Alma Zaimović
Zamjenici članova:
 1. Nagib Mujkić
 2. Semir Kantić
 3. Mirza Zaimović
 4. Admir Čakrama
 5. Kenan Handžić

 
DELEGACIJA VLADE:
  1. Mirnes Bašić
  2. Azra Sinanović
  3. Josip Lovrić
  4. Dario Pekić
  5. Zlatko Jelić
 
DELEGACIJA KANTONALNOG ODBORA SSS BiH:
 1. Mirnes Isaković
 2. Kenan Mujkanović
 3. Dževad Hadžić
 4. Merhudin Isaković
 5. Zuhdija Kapetanović