Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacije po osnovu djelatnosti

Grupacije po osnovu djelatnosti
Udruženje poslodavaca je u posljednjih nekoliko godina radilo na osnivanju Grupacija poslodavaca po osnovu djelatnosti. Prvenstveno su ove Grupacije osnivane radi pregovaračkih timova koji bi radili na pripremama za kolektivno preogovaranje sa sindikatima. Grupacije su, s druge, strane, osnovane radi lakšeg komuniciranja sa predstavnicima vlasti oko pitanja koja se tiču djelatnosti iz kojeg dolaze ove grupacije.

Grupacije po osnovu djelatnosti su slijedeće;

1. Grupacija prevoznika u drumskom saobraćaju
2. Grupacija poslodavaca špeditera/logističara
3. Grupacija poslodavaca IT sektora
4. Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja
5. Grupacija poslodavaca iz oblasti građevinarstva
6. Grupacija poslodavaca iz oblasti metalne industrije
7. Grupacija poslodavaca iz oblasti trgovine
8. Grupacija poslodavaca iz oblasti tekstila, kože i obuće
9. Grupacija poslodavaca iz oblasti drvne industrije
10. Grupacija poslodavaca iz oblasti prehrambene industrije, industrije pića i duhanske industrije
11. Grupacija poslodavaca iz oblasti telekomunikacija
12. Grupacija poslodavaca iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva