Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija prevoznika u drumskom saobraćaju

O nama


Grupacija prevoznika u drumskom saobraćaju
Grupacija prevoznika u drumskom saobraćaju je shodno Statutu Udruženja poslodavaca u FBiH oblik dobrovoljnog udruživanja članova Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH a čiji su osnovni ciljevi:
 • zaštita poslovnih interesa članica
 • unaprjeđenje poslovanja i privređivanja članica
 • efikasnije iskorištavanje potencijala članica
 • sprečavanje nelojalne konkurencije
 • socijalno pregovaranje sa Granskim sindikatom i sa nadležnim Ministarstvom
 • sveobuhvatno informisanje članica
 • efikasna saradnja sa državnim organima i komorama
 • promoviranje i primjena najboljih poslovnih praksi
 • zajednički nastup u pitanjima od zajedničkog interesa
 • standardizacija usluga, donošenje kodeksa ponašanja i drugih pravila
 • obrazovanje kadrova u drumskom prevozu
 • svi drugi ciljevi od značaja za rad članica
Ova Grupacija osnovana je 25. 09. 2007. godine kada je održana i Osnivačka Skupština.

Organi

Osnivači Grupacije prevoznika u drumskom saobraćaju su:
 • Muhamed Šaćiragić  (Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo)
 • Ahmed Šabanagić (Autoprevoz-Bus d.d. Mostar)
 • Nedžad Siočić (Transturist d.d. Tuzla)
 • Sulejman Bitić (Centrotrans-prevoz putnika d.d. Kakanj)
Predsjednik Grupacije poslodavaca prevoznika u drumskom saobraćaju je Nedžad Siočić (Transturist d.d. Tuzla).