Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kolektivni članovi


Kolektivni članovi Udruženja mogu biti poslovna i granska udruženja i asocijacije te ostala udruženja poslodavaca koja su osnovana i djeluje prema pozitivnim pravnim propisima.

Svojstvo člana Udruženja stiče se:
1. popunjavanjem pristupnice
2. uvrštavanje člana u listu članova Udruženja

Svi članovi imaju pravo da učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, da biraju i budu birani u organe Udruženja i da ostvaruje druga prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima.

Udruženje trenutno ima 17 kolektivnih članova i to:

1. Udruženje poslodavaca KS
2. Udruženje privrednika Biznis Centar Jelah/Tešanj
3. Udruženje LINK
4. UTOK
5. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
6. Udruženje društava za osiguranje FBiH
7. Udruženje poslodavaca hemije i nemetala
8. Udruženje banaka u BiH
9. Udruženje privrednika Gračanica
10. Udruženje privrednika Srebrenik
11. Udruženje privrednika Gradačac
12. Udruženje privrednika Živinice
13. Opšte Udruženje samostalnih zanatlija KS
14. Obrtnička komora TK
15. Udruženje proizvođača namještaja
16. Udruženje poslodavaca Općine Kakanj