Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Historijat

Bosna i Hercegovina je u proces tranzicije ušla nakon okončanja agresije: razrušena i podijeljena, potpuno nespremna za dalekosežne i bolne promjene.

Mnogi procesi odvijali su se bez ključnih aktera kakve poznaje tržišna ekonomija i u ambijentu potpune neodgovornosti aktuelne vlasti za pitanja ekonomskog razvoja i afirmacije tržišne ekonomije. To je period u kojem je izostalo kreiranja adekvatnih instrumenata pravne i socijalne sigurnosti kakvi se primjenjuju u razvijenim zemljama i zbog čega će nas na početku novog milenija zahvatiti talas socijalnih i radničkih nemira. U međuvremenum, počeli su se osjećati nagovještaji teške ekonomske krize koja pogađa privredu i već duži vremenski period znatno usporava teško obnovljene privredne tokove. Potreba za jakom socijalnom tržišnom privredom sve više raste, kao stubom demokratske i pravne države. Iz tih razloga, bilo je neophodno uspostaviti stabilnu tripartitnu saradnju Vlada - sindikati - poslodavci. Shodno ustavnoj podjeli Bosne i Hercegovine na entitete i Distrikt Brčko, početkom dvijehiljaditih godina pokrenute su inicijative za formiranje entitetskih udruženja poslodavaca kao potpuno novi oblik organizovanja poslovnog svijeta u pokušaju da zajedničkim nastupom ojačaju poziciju privrednih subjekata u kreiranju tržišnog ambijenta.

Tako je u februaru 2002. godine trideset uglednih privrednika osnovalo Udruženje poslodavaca Federacije BiH pri čemu je značajnu pomoć i adekvatnu podršku dala Međunarodna organizacijaradas (ILO). Kao ključni cilj istaknuta je namjera da ova asocijacija poslovnih ljudi postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa. Na osnivačkoj skupštini za prvog predsjednika Upravnog odbora izabran je Tomislav Grizelj, a za prvog direktora; Udruženja imenovan je magistar ekonomskih nauka Esad Ibišević. Već 27. avgusta potpisan je Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje poslodavaca FBiH postaje ravnopravni partner Vladi FBiH i Savezu samostalnih sindikata BiH. Udruženje je uspostavilo poslovnu saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE), započelo kampanju ekonomsko-socijalnog dijaloga i održalo promociju u svi deset kantona FBiH. Veliki broj privrednika i njihovih kompanija postaju članovi našeg Udruženja. Zahvaljujući izuzetnim naporima Udruženja poslodavaca FBiH 2004. godine osnovana je Asocijacija poslodavaca BiH.

Tokom 2004. godine Udruženje kreće sa osnivanjem granskih grupacija kako bi efikasnije zaštitilo i promoviralo specifične interese različitih privrednih grana. Posebno je značajan bio početak rada "Buldožer komisije" koja je formirana radi rušenja administrativnih prepreka za poslovanje a nešto kasnijer i projekat "Giljotina propisa". Tokom 2005. godine potpisan je Opšti kolektivni ugovor za teritoriju FBiH koji je omogućio sveobuhvatnije djelovanje socijalnih partnera na zajedničkim pitanjima. U periodu 2005/2006 broj članica u Udruženju počinje rasti, a povećava se i broj kolektivnih članica. Proteklih godina dokazali smo se i kao uspješni organizatori brojnih skupova poslodavaca, konferencija, međuanrodnih susreta, okruglih stolova i slično. Na ovim skupovima upućivani su prijedlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.

Tokom 2008. godine za predsjednika je imenovan  Nihad Imamović. Radi razrješenje brojnih ekonomskih i socijalnih problema na koje su ukazivali i radnici i poslodavci, 2008. godine potpisan je Socijalni sporazum i Program mjera za ublažavanje globalne ekonomske i finansijske krize sa ostala dva socijalna partnera u ESV-u. Uporno smo radili na rasterećenju privrede kroz smanjenje doprinosa i parafiskalnih nameta izmjenama teksta Zakona o privrednim društvima, te se Udruženje uspjelođ izboriti da ovaj Zakon pretrpi velike promjene. Pokrenuti smo i vodili pregovore sa SSS BiH o Izmjenama i dopunama Opšteg kolektivnog ugovora, sve na bazi zahtjeva naših članica. Odlučno i argumentovano zaustavili smo usvajanja Izmjena i dopuna zakona o porezima i doprinosima kojim je spriječeno oporezivanje toplog obroka. Među najznačajnijim dometima u proteklom desetogodišnjem rastu smatramo to da smo uspjeli steći ugled i povjerenje od predstavnika vlasti te se izborili da se predstavnici našeg Udruženja aktivno uključe; u rad Komisija i Odbora oba doma Parlamenata FBiH, što do sada nije bila praksa. Na ovaj način UPFBiH daje svoj doprinos u izradi zakona.

Godina 2012. je izborna u Udruženju te je po tom osnovu za novog predsjednika izabran Safudin Čengić. Nastavljeno je i sa formiranjem grupacija poslodavaca i sa podrškom članstvu da se lakše nosi sa posljedicama globalne ekonomske krize. Iz svega rečenog nameće se zaključak da je Udruženje poslodavaca Federacije BiH u proteklih deset godina bilo izuzetno angažovano, mobilno i kreativno i da je u potpunosti ostalo dosljedno svojoj misiji. Ono je uvaženi partner u pojedinačnim ili tripartitnim pregovorima sa međunarodnim faktorima, Vladom i sindikatima i pouzdan oslonac u izgradnji bogatog društva i sretnije budućnosti ne samo u Federaciji BiH već i u cijeloj državi.