Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

O nama

Udruženje poslodavaca u FBIH (UPFBIH) osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH.

Utemeljno na principu dobrovoljnog članstva i na načelima slobode udruživanja UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje. U cilju da se glas poslodavaca čuje na svim nivoima vlasti UPFBiH je aktivno uključeno u kreiranje poslovne politike i izgradnju kapaciteta. UPFBiH svojim aktivnostima promoviše stvavove i mišljenja poslodavaca i jedini je priznat predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu na nivou FBiH. Jedan od značajnih ciljeva je razvijanje svijesti o socijalnom dijalogu, te uspostavaljanje poslovne saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Udruženje poslodavaca omogućava konsultacije između članova i predstavnika vlasti o pitanjima koja su od zajedničkog interesa i teži ka usvajanju jasnih principa i prakse ljudskih resusa i poslovnih odnosa putem informacija, savjeta, istraživanja, obuke i drugih aktivnosti. Udruženje poslodavaca danas predstavlja snažan i nezavisan glas poslodavaca s ukupno više od 1.000 pojedinačnih i kolektivnih članova koje je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Konačni cilj UPFBiH je ojačati svoje članice, ali i cijeli privredni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku Uniju.