Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona

O nama


Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona

Skupština Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 10.06.2014. godine donijela je Odluku o osnivanju Grupacije poslodavaca Unsko sansko kantona pri Udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Osnovni ciljevii aktivnosti grupacije su:

  • zaštita prava i interesa članica USK
  • praćenje i izučavanje privrednih tokova u USK
  • unaprjeđenje zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja
  • razvoj i promoviranje poslovnih odnosa uz izražavanje posebnosti interesa privatnog vlasništva u Kantona
  • razvoj i promoviranje poštivanja primjene etičkih načela
  • promoviranje saradnje s drugim županijskim/kantonalnim i granskim organizacijama
  • zastupanje interesa članova pri Vladi, ministarstvima i drugim tijelima kantonalne vlasti
  • uključivanje, putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem saradnje sa nadležnim tijelima, u postupke donošenja zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove
  • kolektivno pregovaranje, te sudjelovanje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u vezi s radnim odnosima
  • kao i na druge ciljeve od značaja za rad članica

 

Kancelarija Grupacije nalazi se na adresi Trg maršala Tita bb, Bihać.

Broj telefona: 00387 37 224 240

Mail: gpusk@upfbih.ba

 
 
 

Organi

Predsjednik Upravnog odbora Grupacije: Edin Ibrahimpašić

Potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije: Nihad Šušnjar

Predsjednik Skupštine: Nedžad Čavkunović

Članovi UO:

1. Kemal Hrnjić
2. Emir Raković
3. Enes Mujnović
4. Edin Ibrahimpašić
5. Ejub Topić
6. Ibrahim Đedović
7. Afan Muharemović
8. Nihad Šušnjar
9. Refik Bašagić
 
Članovi ESV-a za područje Unsko-sanskog kantona:
1. Aida Fojnica
2. Smail Nuhić
3. Edin Ibrahimpašić

Zamjenici članova ESV-a:
1. Elvir Risović
2. Mehmed Felić
3. Dino Čavkić