Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavca TK

O nama


Grupacija poslodavca TK
Dana 06.10.2015. godine u Tuzli osnovana je Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Grupacija poslodavaca okuplja osam opštinskih udruženja poslodavaca, te više od 200 pojedinačnih članica, među kojima su: Sisecam soda Lukavac, Bingo Tuzla, Menprom Tuzla, Wagner automotiv Gradačac, Profine Živinice, Solana Tuzla, Fajol d.o.o. Lukavac, Transturist  Tuzla, Kopex-Sarajlić Srebrenik, Herceg d.o.o. Srebrenik, Plasex d.o.o. Gračanica, TMD Gradačac, Rudnik Banovići, Fabrika cementa Lukavac.

Opštinska Udruženja i pojedinačni članovi Grupacije zapošljavaju više od polovine zaposlenih u realnom sektoru, na području Tuzlanskog Kantona i na taj način Grupacija poslodavca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavca u FBiH je najreprezentativnija Grupacija poslodovaca u skladu sa članom 128. Zakona o radu Federacije BiH („Sl. Novine FBIH" broj 62/15).

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Grupacije kojim se uređuju ciljevi, djelatnost, naziv i sjedište, članstvo, organizacija, organi, način izbora tijela, finansiranje i druga pitanja značajna za rad organizacije. Pored usvajanja Poslovnika o radu Grupacije na sjednici su izabrani članovi u organe i tijela Grupacije u skladu sa Poslovnikom.

Organi

SKUPŠTINA GRUPACIJE POSLODAVACA TK PRI UPFBiH:
1. Selmir Šljivić, predsjednik
2. Sead Jahić, zamjenik
3. Kasim Selimović, zamjenik
 
ČLANOVI UO GRUPACIJE POSLODAVACA TK PRI UPFBiH:
1. Hanić Adem, Gradačac - predsjednik UO
2. Šarić Edis, Kladanj - zamjenik predsjednika UO
3. Marković Anto, Srebrenik - zamjenik predsjednika UO
4. Alić Zijad, Banovići,
5. Alagić Muhamed, Čelić,
6. Hadžić Samir, Doboj Istok,
7. Terzić Sead, Gračanica,
8. Salihović Vehbija, Lukavac,
9. Imširović Fahrudin, Teočak,
10. Čolić Nermin, Tuzla,
11. Suljić Sandra, Živinice

ČLANOVI DELEGACIJE POSLODAVACA U ESV-U TK:
1. Hanić Adem, Gračanica
2. Šiljić Ismet, Srebrenik,
3. Salihović Fahrudin, Tuzla,
4. Dervišević Safet, Živinice