Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 12. sjednica
Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja poslodavaca u FBiH, sazivam 12 REDOVNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH koja će se održati dana 26.03.2013. godine sa početkom u 12:00 satiu Hotelu „Europe Sarajevo" (Vladislava Skarića 5.) u Sarajevu.

DNEVNI RED SKUPSTINE-PRIJEDLOG.pdf
ZAPISNIK SA 11. SKUPSTINE.pdf
IZVJESTAJ O RADU 2012.pdf
Izvjestaj ESV-a za 2012.god..pdf
NACRT STATUTA IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA -PRIJEDLOG.pdf
Odluka o imenovanju dva zamjenika Predsjednika SKupstine.pdf
Odluka o imenovanju Predsjednika SKupstine.pdf
PROGRAM RADA 2013 (3).pdf