Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Provedbeni propisi

Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
Preuzmi dokument
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika
Preuzmi dokument
Tehničko uputstvo za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
Preuzmi dokument
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2018. godinu (Sl. novine 39/18)
Preuzmi dokument
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (Sl. novine 3 ...
Preuzmi dokument
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih d ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjig ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fisk ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih paretćih dokumenata u ...
Preuzmi dokument
Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema
Preuzmi dokument
Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji o procesu fiskalizacije
Preuzmi dokument
Pravilnik o dinamici fiskalizacije u FBiH
Preuzmi dokument
Pravilnik o transfernim cijenama
Preuzmi dokument
Pravilnik o primjeni Zakona o poreza na dobit
Preuzmi dokument
Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
Preuzmi dokument