Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslovne vještine

Poslovne vještine
Da li ste svjesni da dok razgovarate služite se brojnim vještinama - logičko organizovanje misli, oblikovanje poruke za publiku, pričanje priče radi efektnog dojma, prilagođavanje povratnoj poruci slušatelja?

Poslovni svijet zahtijeva visok stepen komunikacijskih vještina jer situacije, prenos ideja, razmjena mišljenja, predstavljanje proizvoda, krizne situacije, zahtijevaju znanje. Uspješna poslovna komunikacija utiče na poslovnu klimu, pomaže boljem poslovanju, motiviše zaposlene, a na kraju doprinosi i povećanju profita organizacije.

Edukacijama i treninzima kroz paket Poslovnih vještina razvijamo Vaše vještine koje su preduslov za najviša poslovna postignuća.
 
DATUM:
  • 10.03.2022. godine
Polaznicima se ostavlja pravo fleksibilnosti u dogovaranju o terminima održavanju obuke sa predavačem. 
 
CIJENA:
Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno izmiruju članarinu prema UPFBiH svi paketi i moduli su BESPLATNI. Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje neredovno ne izmiruju svoje obaveze prema UPFBiH, ostvaruju 15 posto popusta na navedene cijene. Za nečlanice i druge zainteresovane strane cijena je 3.900,00 KM.

Napomena: Korisnici imaju mogućnost odabira pojedinačnih modula. Cijena jednog modula je 300,00 KM
 
 
Modul 1: Osnovni nivo poslovne komunikacije

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladao/la različite stilove komunikacije
• Savladao/la pravna i etička ograničenja, probleme raznovrsnosti, kao i timsko okruženje
• Savladani kanali komunikacije kao i modeli njihove primjene
• Učinkovito sastavljanje poslovnih poruka/pisama
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa poslovnim partnerima

Modul 2: Komunikacija putem elektronskih, govornih i pisanih poruka

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savjesna upotreba i korištenje komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju
• Učinkovito sastavljanje poslovnih poruka/pisama
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa poslovnim partnerima
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa medijima
• Razvijena empatija prema drugom i različitom u poslovnom okruženju
• Savladano pisanje i pisanje efektivnih persuazivnih zahtjeva

Modul 3: Upravljanje kriznim situacijama u komunikaciji

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Učinkovito razumijevanje konfliktnih komunikacija
• Savladane strategije rješavanja konflikata
• Savladane praktične smjernice za rješavanje konflikata
• Visoka motivacija za rješavanje konflikata putem razgovora

Modul 4: Pregovaranje

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savjesno planiranje pregovora
• Savladane pregovaračke strategije
• Savladana taktika razmjene informacija - tri ključne informacije (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
• Razvijena svijest o pregovaranju kao posebnom umijeću i iznimno važnoj vještini
• Spremnost za reagovanjem u kritičnim situacijama (kada ste izvrgnuti pritisku, insistiranju, prljavim trikovima)

Modul 5: Vođenje poslovnog protokola i poštovanje poslovnog bontona

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladan redoslijed važnosti u vođenju poslovnog protokola
• Savladana pravila poslovnog i društvenog bontona
• Savladani alati u bontonu i protokolu
• Učinkovito primjenjivanje dress coda u poslovnom okruženju

Modul 6: Izvođenje prezentacija i javni nastup

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladani temelji retorike i javnog nastupa
• Učinkovito upravljanje stresom u nepredvidivim, iznenadnim situacijama
• Visoka motiviranost za "ispričati priču"
• Učinkovito prenošenje poruka govorom tijela

Modul 7: Kreiranje i izvođenje poslovnih prezentacija

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Učinkovito planiranje efektivne poslovne prezentacije
• Savladano dizajniranje efektivnih vizuelnih sredstava prezentacije
• Savladane strategije za održavanja prezentacije u alternativnim situacijama kao što su kulturno raznolika publika ili tim
• Savladana tehnika držanja prezentacije na daljinu

Modul 8: Vođenje poslovnih prezentacija

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Osposobljen za izvođenje efektivne poslovne prezentacije
• Učinkovito upravljanje brainstorming-om
• Visoka motiviranost za "ispričati priču"
• Razumijevanje WIIFY-ja kao ključnog pitanja "Šta tu ima za Vas"
• Savladano 12 unutrašnjih poveznica
• Savladano vizuelno komuniciranje

Modul 9: Timski rad

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladane osnove timskog rada
• Savladane razvojne faze u izgradnji tima
• Poznavanje i razumijevanje važnosti timskog rada u organizaciji
• Odgovorno/savjesno komuniciranje u timu
• Savladana tehnika prijenosa informacije
• Osposobljen za podjelu uloga unutar tima

Modul 10: Vođenje i organizovanje sastanaka

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladane tehnike za učinkovitu organizaciju sastanaka
• Odgovorno/savjesno pripremanje sastanaka
• Savladane metode i tehnike za vođenje sastanka
• Moderiranje tokom sastanka
• Učinkovita evaluacija rezultatima sastanka