Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXXIV proširena sjednica U.O. UP FBiH


DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 33. proširene sjednice i vanredne sjednice Upravnog odbora UP FBIH;
2. Informacija o Rješenju Vlade o ukidanju Rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Udruženja poslodavaca FBiH;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o angažovanju revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja;
4. Tekuća pitanja.