Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXXII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za XXXII proširenu sjednicu Upravnog odbora možete preuzeti u PDF formatu.
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice UO UPFBiH;
2. Position paper "Šta poslodavci očekuju od vlasti";
3. Informacija o aktivnostima vezanim za utvrđivanje minimalne plaće;
4. Tekuća pitanja.