Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXIX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za XXIX proširenu sjednicu Upravnog odbora možete preuzeti u PDF formatu.
 
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 28. proširene sjednice UO UPFBiH;
2. Cijena električne energije;
3. Prijedlog Zakona o minimalnoj plati;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika UPFBiH u UO FIPA-a;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Upravnog odbora Poslovnog trening centra UPFBiH;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prekidanju pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala;
7. Tekuća pitanja