Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Četvrtak, Februar 04. 2021

  12:00 h


XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH održat će se 04. februara 2021. godine u 12:00 sati putem Zoom aplikacije.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 23. proširene sjednice Upravnog odbora UPFBiH;
2. Razmatranje prijedloga za najefikasnije načine poticaja od strane Vlade FBIH i kantonalnih vlada;
3. Odluka o imenovanju predstavnika UPFBiH u konsultativno tijelo Ministarstva prometa i komunikacija FBiH za rekonstrukciju tunela Crnaja;
4. Tekuća pitanja.

Arhiva