Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XX redovna skupština UPFBiH


  Utorak, April 25. 2023

  12:00 h


XX redovna skupština UPFBiH će se održati 25.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 12:00 sati u Hotelu Zenica (Kamberovića čikma bb) u Zenici.

DNEVNI RED
1.    Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne izborne Skupštine UPFBIH;
3.    Razmatranje i usvajanje;
       a)    Prijedloga Izvještaja o radu UPFBiH za 2022. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
       b)    Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2022. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
       c)    Prijedloga Izvještaja o radu ESV- a za teritoriju FBiH 2022. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
       d)    Prijedloga Plana rada UPFBiH za 2023. godinu, (izvjestilac Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
       e)    Prijedloga Finansijskog plana UP FBiH za 2023. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju člana UO i imenovanju novog člana Upravnog odbora UPFBiH;
5.    Tekuća pitanja.

Arhiva