Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XVIII redovna sjednica Upravnog odbora UPFBiH


 
Tačka 2- Usvajanje odluke o potvrđivanju delegata za XVIII redovnu Skupštinu UPFBiH
Tačka 3- Razmatranje i usvajanje Prijedloga materijala za Skupštinu:
Tačka 4.- Razmatranje i usvajanje prijedloga za razrješenje i imenovanje novih članova Upravnog odbora UPFBiH
               a) Odluka br.1
               b) Odluka br.2
Tačka 5- Tekuća pitanja