Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

X proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za X proširenu sjednicu Upravnog odbora UPFBiH možete preuzeti u PDF formatu:
 
1. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Upravnog odbora;
2. Zauzimanje stava UO UPFBiH po pitanju inicijativa koje su pokrenuli sindikati za izmjene i dopune kolektivnih ugovora:
   a) za djelatnost metalne industrije,
   b) za djelatnost tekstilne industrije i industrije kože, gume i obuće,
       Prijedlog KU
   f) za djelatnost cestovnog prometa;
3. Usvajanje odluka za održavanje 21. redovne Skupštine Udruženja poslodavaca u FBiH:
   a) Odluka o utvrđivanju datumu i mjesta održavanja;
   b) Odluka o utvrđivanju dnevnog reda Skupštine;
4. Formiranje Radne grupe za pripremu Zakona o minimalnoj plati u FBiH;
5. Tekuća pitanja.