Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VI redovna sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo


  Utorak, Oktobar 30. 2018

  14:00 h


VI redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održat će se 30.10.2018. godine u prostorijama kompanije Alternativa d.o.o. (ul. Put Famosa 38) sa početkom u 14:00 časova u Hrasnici.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa V sjednice UO
2. Razmatranje Nacrta Zakona o dualnom obrazovanju
3. Razmatranje dokumenta "Šta poslodavci KS očekuju od nove vlasti u Kantona Sarajevo”
4. Razmatranje Prijedloga Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu
5. Razmatranje Prijedloga Sporazuma o saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu
6. Tekuća pitanja

Arhiva