Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

V sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za V sjednicu Upravnog odbora UPFBiH možete preuzeti u PDF formatu:
 
DNEVNI RED
1.    Usvajanje zapisnika sa IV proširene sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
2.    Usvajanje Odluke o potvrđivanju delegata za XX redovnu Skupštinu UPFBIH;
3.    Razmatranje i usvajanje Prijedloga materijala za XX redovnu Skupštinu UPFBIH :
       a)    Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
       b)    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne izborne Skupštine UPFBiH;
       c)    Prijedloga Izvještaja o radu UPFBiH za 2022. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
       d)    Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2022. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
       e)    Prijedloga Izvještaja o radu ESV- a za teritoriju FBiH 2022. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
       f)    Prijedloga Plana rada UPFBiH za 2023. godinu, (izvjestilac Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
      g)    Prijedloga Finansijskog plana UP FBiH za 2023. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
      h)    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju člana UO i imenovanju novog člana Upravnog odbora UPFBiH;
4.    Tekuća pitanja.