Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH zatražilo sastanak sa ministricom okoliša i inspektoratima u vezi problema zbrinjavanja životinjskog otpada

UPFBiH zatražilo sastanak sa ministricom okoliša i inspektoratima u vezi problema zbrinjavanja životinjskog otpada
S ciljem rješavanja problema primjene člana 54. Zakona o veterinarstvu FBiH i člana 17. Zakona o veterinarstvu u BiH, Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo je hitan sastanak sa ministricom okoliša i turizma FBiH Editom Đapo, a na kojem bi prisustvovali i glavni Federalni veterinarski inspektor, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, glavni Federalni sanitarni inspektor te predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH.

Naime, Udruženju poslodavaca FBiH su se obratile brojne članice iz djelatnosti trgovine koje su susreću sa problemom primjene pomenutih člana.

Prema članu 54. Zakona o veterinarstvu FBiH definisano je da se utovar, istovar i pretovar pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla, lešina, proizvoda od životinja namijenjenih utilizaciji ili neškodljivom uklanjanju, otpadnih životinjskih materija koje se otpremaju prevoznim sredstvom, te kopitari i papkari koji se kreću izvan epizootiološkog područja određenog ovim zakonom, podliježu obaveznom veterinarsko-zdravstvenom pregledu. Utovar, istovar i pretovar pošiljalac je obavezan prijaviti najkasnije 24 sata prije utovara, istovara, odnosno pretovara.

Nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda, pri utovaru, istovaru ili pretovaru pošiljki izdaje se veterinarsko-zdravstvena potvrda o porijeklu i zdravstvenom stanju pošiljke, koja je obavezna po članu 17. Zakona o veterinarstvu BiH. Navedenim certifikatom ili potvrdom potvrđuje se zdravstveno stanje proizvoda, odnosno da na mjestu porijekla nije bila ustanovljena određena zarazna bolest, koja se njima može prenijeti i da su ostali propisani zahtjevi ispunjeni.

Primjena ova dva člana je nemoguća u praksi jer nisu stvoreni uslovi odnosno nisu ispunjeni tehnički ni formalni uslovi za njihovu uspješnu primjenu i implementaciju.

Poslodavci su do sada mogli mogli vršiti povrat robe životinjskog porijekla bez certifikata odnosno pribavljene potvrde. Međutim, Federalni veterinarski inspektorat posljednjih nekoliko mjeseci nalaže primjenu navedenih članova. Federalni inspektorat izdaje rješenja kojima se društvima zabranjuje prijem proizvoda životinjskog porijekla bez prateće propisane potvrde (obrazac 2a i/ili 2b), a što u konkretnom slučaju otežava poslovanje maloprodajnih lanaca na području FBiH, jer nisu ispunjeni svi materijalni i logistički uslovi za njihovu potpunu primjenu.

Primjena člana 54. Zakona o veterinarstvu FBiH i člana 17. Zakona o veterinarstvu BiH, nemoguća je u praksi jer nadležni organ odnosno veterinarska organizacija neće moći osigurati toliki broj pregleda kada svi maloprodajni lanci postupe po predmetnom članu odnosno izvrše prijavu utovara i istovara roba životinjskog porijekla jer se isti vrše na dnevnoj bazi.

Imajući u vidu da se povrat roba životinjskog porijekla (isteklog roka upotrebe) vršio do sada na dnevnom nivou, bez obaveze primjene člana 54. i člana 17. navedenih zakona, odnosno pribavljanja potvrde, ukoliko bi se od strane Federalnog veterinarskog inspektorata decidno išlo sa potpunom primjenom člana 54. Zakona o veterinarstvu došlo bi do velikih problema jer će doći do gomilanja robe i ekološke katastrofe. Ta roba se ne može čuvati jer ne postoje kapaciteti skladišnog prostora za lagerovanje proizvoda životinjskog porijekla kojima je istekao rok upotrebe niti uništiti jer ne postoje pravni subjekati koji su ovlašteni za neškodljivo uništavanje roba životinjskog porijekla na području FBiH.

Udruženje napominje da se u RS to ne radi na način kako to zahtijevaju federalni inspektorati već se i dalje omogućava poslodavcima da rade bez certifikata i navedenih potvrda.

Udruženje poslodavaca u FBiH smatra da su rješenja iz zakona jako dobra, ali da se moraju stvoriti preduslovi za implementaciju istih.