Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH video konferencija "Nužnost kreiranja novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa"


  Srijeda, Juni 03. 2020

  11:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH c ciljem sačinjavanja prijedloga seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa nakon prestanka stanja nesreće izazvane COVID-19, organizuje video konferenciji "Nužnost kreiranja novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa".

Posebna pažnja će se posvetiti pitanjima na koji način dugoročno osnažiti bh. ekonomiju i unaprijediti zakonski okvir kako bi u budućim kriznim situacijama štete bile značajno umanjenje.Video konferencija će rezultirati identifikovanjem prednosti i nedostataka prethodno usvojenih mjera Vlade FBiH, te će se zaključci predstaviti stručnoj i široj javnosti, kao i dostaviti nadležnim organima.

Konferencija će se održati 03. juna 2020. godine s početkom u 11:00 sati putem aplikacije za video konferencije „Zoom".

Učesnici:
• najeminentniji bh. ekonomski stručnjaci
• zastupnici u Parlamentu FBiH
• ministri Vlade FBiH
• savjetnici premijera Vlade FBiH
• članovi Izvršnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

Moderator: Mladen Pandurević – direktor Udruženja poslodavaca FBiH

Uvodiničar: prof. dr. Vjekoslav Domljan

Arhiva