Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tešanj - Radionica o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora


  Četvrtak, Novembar 14. 2019

  10:30 h


Udruženje poslodavaca u FBiH prepoznalo potrebu za edukaciju članova UPFBiH, kroz radionicu o pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora, koja bi imala za cilj sprječavanje kažnjavanja poslodavaca, poboljšanje poslovne klime i promociju preventivnih u odnosu na represivne mjere.

Primarni cilj radionice je educirati poslovne subjekte o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora kao i načinu obavljanja nadzora.

Radionica će se održati 14. novembra 2019. godine u restoranu Central, Tržni centar Madi, Bukva dd Tešanj, sa početkom od 10:30 sati.

Arhiva