Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tematska sjednica Zastupničkog doma PFBiH sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH na kojoj će se raspravljati o inicijativama Udruženja


  Srijeda, April 10. 2019

  10:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH je krajem marta mjeseca zatražilo održavanje tematske sjednice sa predstavnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a na temu razmatranja inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH.  S tim u vezi tematska sjednica Zastupničkog doma sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH održat će se 10.04.2019. godne u zgradi Parlamenta FBiH (ul. Hamdije Kreševljakovića 3) sa početkom u 10:00 časova.

Arhiva