Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Svečano zatvaranje projekta "Moj proizvod"


  Srijeda, Decembar 20. 2017

  11:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i DL Trgovina d.o.o. pozivaju Vas da prisustvujete svečanom zatvaranju projekta „MOJ PROIZVOD" za 2017. godinu koje će se održati 20. decembra 2017. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) sa početkom u 11:00 sati.

Projekat „MOJ PROIZVOD" pokrenut je 2015. godine s ciljem promocije i jačanja bh. kompanija, te stvaranja pozitivnog mišljenja građana o privredi naše zemlje. U proteklom periodu realizovana je kampanja u dnevnim novinama „Dnevni list" tokom koje je četvrtkom izlazio poseban prilog u kom su predstavljane bh. kompanije.

Na ovaj način omogućeno je široj javnosti da se upozna sa preduzećima koja svojim radom i djelovanjem zauzimaju istaknuto mjesto u stvaranju sigurnog i stabilnog privrednog okruženja, te uz svoj rad i zalaganje doprinose napretku u Bosni i Hercegovini.

Svečanoj ceremoniji će pored predstavnika kompanija koje su učestvovale u projektom u 2017. godini prisustvovati i predstavnici institucija vlasti i organizacija koje značajno doprinose kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.


Arhiva