Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 21. sjednicaMaterijale za XXI redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca FBiH možete preuzeti na sljedećim linkovima:
 
 
Radni dio

  1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika; 
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine UP FBIH
  3. Razmatranje i usvajanje;
a)Prijedloga Izvještaja o radu UP FBiH za 2023. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO UP FBIH)
b)Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2023. godinu, (izvjestilac: Mario Nenadić,  direktor UP FBiH)
c)Prijedloga Plana rada UP FBiH za 2024. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO UPFBIH)
d)Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2024. godinu, (izvjestilac:  Mario Nenadić, direktor UP FBiH)

Tematski dio 

  1. Fiskalne i parafiskalne reforme, propisi o minimalnoj plati i utjecaj smanjenja oporezivanja rada na javne fondove ( PIO/MIO i ZDRAVSTVENI FOND U FBIH)