Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 11. sjednica


 

Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja poslodavaca u FBiH, saziva se XI IZBORNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH  koja će se održati dana 14.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Hotel Europe Sarajevo ( ul.Vladislava Skarića 5.) u  Sarajevu.


DNEVNI RED SKUPSTINE-PRIJEDLOG.pdf
finansijski plan 2012. godinu.pdf
IZVJEŠTAJ O RADU ESV 2011.pdf
IZVJEŠTAJ O RADU UPFBiH.pdf
PROGRAM RADA 2012.pdf
ZAPISNIK SA 11. SKUPSTINE.pdf