Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 10. sjednica


 
 
Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja poslodavaca u FBiH, sazivam X REDOVNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH koja će se održati dana 28.03.2011. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama ASA Holding ( ul.Bulevar Meše Selimovića 16) u Sarajevu. 

DNEVNI RED SKUPSTINE.pdf
ZAPISNIK SA 9. SKUPSTINE.pdf
INFO SKUPSTINA.pdf
Izvjestaj o radu ESV 2010.pdf
Kodeks profesionalne etike.pdf
MATERIJAL ZA TACKU 10. ODLUKA o izmenama i dopunama visini članarine.pdf
Prijedlog Izvjestaja o radu.pdf
Prijedlog Programa rada za 2011.pdf
PROGRAM RADA_PROTOKOL.pdf