Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Upravnog odbora UPKS


  Četvrtak, Oktobar 19. 2023

  14:00 h


Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS održat će se 19.10.2023. godine sa početkom od 14:00 sati u prostorijama ASA Group.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa II sjednice UO UPKS i Zapisnika sa tematske sjednice UO UPKS;
2. Pregled aktivnosti i zaključaka sa sastanaka sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS - obrazovanje odraslih i dualno obrazovanje KS;
3. Radna verzija trogodišnjeg Plana obrazovanja obraslih u KS;
4. Izvještaj sa sastanka delegacije poslodavaca održanih na temu reforme tržišta rada;
5. Priprema za sastanak s premijerom KS;
6. Inicijativa za izmjenu propisa kojima je uređeno pitanje dobivanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za izgradnju poslovnih objekata u KS;
7. Tekuća pitanja.


Arhiva