Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Udruženja poslodavaca KS


  Srijeda, April 28. 2021

  14:00 h


Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održat će se putem Zoom aplikacije 28. aprila 2021. godine u 14:00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO
2. Pripreme za sastanak sa ministrom privrede KS: definisanje pitanja i tema sastanaka i sastava delegacije UPKS
3. Informacija o predstojećoj sjednici ESV-a KS
4. Tekuća pitanja

Arhiva