Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH


  Srijeda, Maj 11. 2022

  11:11 h


Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH će se održati 11.05.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Grupacije - zgrada ZEDA-e, Poslovna zona 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica.

DNEVNI RED

1) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
2) Prijedlozi za izbor i imenovanja:
   a) Predsjednika i potpredsjednika Skupštine Grupacije
   b) Izbor 17 članova UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
   c) Izbor pet članova ESV-a i zamjenika članova ESV-a
   d) Prijedlog kandidata za delegate Skupštine UPFBiH
   e) Prijedlog kandidata za članove UO UPFBiH
3) Razno

Arhiva