Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO (22.10.2012)


 
 
VI proširena sjednicaUpravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH održana je, u ponedjeljak 22.10.2012. godine, sa početkom u 12:00 sati u Hotelu „Park"  (Trg Ante Starčevića br.4.) u Širokom Brijegu.

UO-DNEVNI RED VI sjednica UO.pdf
TACKA 1. ZAPISNIK V prosirena sjednica.pdf
TACKA 3. Platforma za pregovore sa UBBiH.pdf
TACKA 5. prijedlog za imenovanje.pdf
TACKA 5.molba za imenovanje.PDF
TACKA 6- izvjestaj.pdf
TACKA 6. Rad APBiH- Platforma za pregovore.pdf