Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO (09.04.2012.)


Sjednica Upravnog odboraUdruženja poslodavaca u Federaciji BiH održana je, dana 09.04.2012.godine (ponedjeljak) , sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Centrotrans-eurolinesa ( Mula Mustafe Bašeskije 5. ) u Sarajevu.

UO-DNEVNI RED II sjednica.pdf
zapisnik sa konstituirajuce sjednice U.O.UPFBIH.pdf
Tacka 3.a.PDF