Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica izvršnog odbora UP FBiH


Materijale za sjednicu Izvršnog odbora UP FBiH možete preuzeti u PDF formatu.

Dnevni red.pdf
Tačka 1..pdf
Tačka 2..pdf