Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK


  Ponedjeljak, Decembar 30. 2019

  16:00 h


Sjendica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK održat će se u ponedjeljak, 30. decembra 2019. godine sa početkom  u 16:00 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XVIII tematske sjednice ESV-a
2. Prijedlog Budžeta ZDK za 2020. godinu
3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu
4. Prijedlog Finansijskog plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu
5. Prijedlog Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje ZDK za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Službe za zapošljavanje ZDK
6. Prijedlog izvještaja o radu ESV-a za 2019. godinu
7. Razno

Arhiva