Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK


  Četvrtak, Februar 11. 2021

  13:00 h


Sjednica ESV-a ZDK će se održati u četvrtak 11.02.2021. godine, u sjedištu Vlade ZDK, ulica Kučukovići 2, sala 301, sa početkom od 13:00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Razmatranje izvještaja JU Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u vezi sa primjenom Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO ZDK;
3. Razmatranje Analize provedenih aktivnosti na realizaciji poticaja po programima COVID i prijedlog novih mjera;
4. Razmatranje Zakona o izmjeni Zakona o šumama ZDK;
5. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u ZDK za 2020. godinu;
6. Razno.

Arhiva