Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a ZDK


  Utorak, Maj 31. 2022

  12:00 h


Sjednica ESV-a ZDK će se održati u utorak 31.05.2022. godine u 12:00 sati u sali 109, I sprat, zgrada Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ESV-a
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta ZDK za 2021. godinu
3. Razmatranje informacije o dostignutom stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom za 2021. godinu
4. Razno

Arhiva