Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a FBiH


  Četvrtak, Decembar 12. 2019

  14:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 12.12.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice ESV-a;
2. Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca;
3. Analiza metodologije za izračun, utvrđivanje i usklađivanje najniže plaće;
4. Razno.

Arhiva