Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a FBiH


  Četvrtak, Decembar 05. 2019

  14:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 05.11.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati.

DNEVNI RED

1. Konstituisanje Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH;
2. Zakon o ustupanju radnika - prijedlog UPFBiH;
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH – prijedlog UPFBiH
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – prijedlog UPFBiH;
5. Razno.

Arhiva