Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje KS


  Srijeda, Maj 15. 2019

  16:00 h


Sjednica ESV-a KS održat će 15. maja 2019. godine u 16:00 sati, u zgradi Kantona Sarajevo, Reisa Čauševića 1.
 

Arhiva