Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća KS


  Srijeda, April 29. 2020

  14:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo održat će se 29. aprila 2020. godine u zgradi Kantona Sarajevo - Multimedijalna sala, Reisa Džemaludina Čauševića 1, sa početkom od 14:00 sati.

Arhiva