Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Petak, Oktobar 16. 2020

  12:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje FBiH održat će se 16. oktobra 2020. godine u 12:00 sati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa nastavka 4.(124.) sjednice ESV-a;
2. Zakon o fiskalnom sistemu;
3. Konsultacije o setu fiskalnih zakona:
a) Zakon o doprinosima,
b) Zakon o dohotku,
c) Zakon o dobiti,
4. Nacrt zakona o stečaju,
5. Razno.

Arhiva