Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Četvrtak, Decembar 17. 2020

  13:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH bit će održana u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 17.12.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ESV-a;
2. Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika;
3. Strategija zapošljavanja u FBiH;
4. Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH;
5. Zahtjev Sindikata za dodatno zapošljavanje u zdravstvenom sektoru;
6. Inicijativa delegacije poslodavaca za donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu ESV-a;
7. Razno.


Arhiva