Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Srijeda, Juli 12. 2017

  14:00 h


Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivana je vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti održana u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 12.07.2017. godine sa početkom u 14,00 sati i predlažem slijedeći:


DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa redovne 17. (118.) sjednice ESV-a;
  2. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH;
  3. Razno.

Arhiva