Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Seminar "Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte"


  Ponedjeljak, Juli 31. 2023

  11:00 h


Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine organizuju seminar "Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte" koji će biti održan u ponedjeljak, 31.07.2023. godine od 11.00 sati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne Hercegovine u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju).
 
Intelektualno vlasništvo je "neopipljiva" imovina, ali vrlo često najvrijednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprijeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o važnosti zaštite istog, na seminaru će se prezentirati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Seminar je namijenjen privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Učešće na seminaru je besplatno.
                   
Prijava učešća vrši se dostavom popunjenog prijavnog obrasca na e-mail adresu: a.handzic@kfbih.com najkasnije do četvrtka, 27.07.2023. godine do 16.00 sati.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com.  

AGENDA

Arhiva