Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak sa ministrom Delićem

Sastanak sa ministrom Delićem
Predsjednik i direktor UPFBiH Adnan Smailbegović i Mario Nenadić inicirali su i održali sastanak sa ministrom za rad i socijalnu politiku FBiH Adanom Delićem. Sastanak je održan 17. januara s ciljem razmjenjivanja informacije o prioritetima za 2024. godinu.

Predstavnici Udruženja naglasili su da su i dalje prioritet iz oblasti rada i socijalne politike usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju, hitan početak rada Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, te usvajanja neophodnih izmjena i dopuna Zakona o radu, ali i da su ključna dva prioriteta u 2024. godini sa pozicije poslodavaca usvajanje seta fiskalnih propisa i liberalizacija tržišta rada.

Ministar je potvrdio da navedeni prioriteti veoma kompatibilni sa prioritetima Ministarstva te da, iako je u 2023. godini napravljen određeni iskorak, ipak nije onakav kakav se očekuje kada su u pitanju rad, zapošljavanje, posredovanje u zapošljavanju i drugo. Ministar je podržao zajedničke aktivnosti vlasti i poslodavaca na unapređenju poslovnog okruženja, posebno kroz fiskalne reforme, ali i poboljšan okvir kroz Zakon o radu, Zakon o posredovanju u zapošljavanju.

Na sastanku se razgovaralo i o izmjenama Zakona o zaštiti na radu, ali i o pitanju usaglašavanja novih kolektivnih ugovora i proširenja važećih. UPFBiH i ovo ministarstvo će nastavit zajednički rad koji treba da rezultira skorim usvajanjem spomenutih izmjena i dopuna propisa i drugih reformi u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta u FBiH.