Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak rukovodstva UPFBiH i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

Sastanak rukovodstva UPFBiH i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic
Rukovodstvo UPFBiH, u okviru svojih terenskih posjeta članicama UPFBiH i privrednicima u FBiH, sastalo se 18. januara 2024. godine u Konjicu sa direktom kompanije Eurosjaj i predsjednikom Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic Jasminom Badžakom.

Badžak je upoznao predstavnike UPFBiH o privrednim aktivnostima na području Konjica, razvojnim i drugim šansama te ključnim problemima i izazovima sa kojima se privrednici sa ovog područja susreću. Naglasio je probleme vezano za opterećenje tržišta rada, radnu snagu, ali i pohvalno govorio o perspektivama bh. privrede, šansama za unapređenje izvoza roba i usluga. Također, istakao je važnost uvezivanja privrednika na nivou kantona i FBiH te je dogovoreno da će se u narednom periodu u Konjicu organizovati širi susret privrednika kako bi dogovorili zajedničke aktivnosti i uključivanje u rad u Udruženje poslodavaca u FBiH, kako bi se napravio novi iskorak u jačanju poslovnog ambijenta. Dogovoreno je da se pomenuti sastanak održi u narednih 15 dana.