Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak privrednika sa područja Goražda i UPFBiH


  Srijeda, Februar 14. 2024

  11:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa našom kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca BPK Goražde organizuje sastanak privrednika sa područja Goražda.

Sastanak će se održati 14. februara 2024. godine sa početkom od 11:00 sati u prostorijama Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Sinan paše Sijerčića 19 (Biznis centar).

Arhiva