Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sarajevo Wood Days


  Četvrtak, Novembar 02. 2023

  10:00 h


Drvni klaster “Namještaj i drvo” BiH sa partnerima organizuje međunarodnu drvno-tehnološku konferenciju "Sarajevo Wood Days 5" koja će biti održana 2. i 3. novembra u Centru Skenderija. Na panelima u okviru predstojeće konferencije bit će riječi o stanju i perspektivama šumarstva i drvne industrije u FBiH i BiH, energetskoj tranziciji i obnovljivim izvorima energije, zaštiti okoliša, promociji izvoza drvne industrije, kogeneraciji (proizvodnji toplotne i električne energije iz biomase), te mogućnostima investiranja.
Arhiva